Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2022 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2022 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

NrW sprawie:Głosowanie:Data publ.:
Protokół nr XXII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
XXII/173/2022 ustalenia zasad i wysokości diet radnych Głosy
XXII/174/2022 wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Bytom Odrzański Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze Głosy
Protokół nr XXIII/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
XXIII/175/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029 Głosy
XXIII/176/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok Głosy
XXIII/177/2022 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu Głosy
XXIII/178/2022 udzielenia pomocy Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków Głosy
XXIII/179/2022 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze Głosy
XXIII/180/2022 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką Głosy
XXIII/181/2022 udzielenia pomocy finansowej na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim Głosy
XXIII/182/2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym Głosy
XXIII/183/2022 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym Głosy
XXIII/184/2022 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2022 roku Głosy
Protokół nr XXIV/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
XXIV/185/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok Głosy
XXIV/186/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029 Głosy
XXIV/187/2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Głosy
XXIV/188/2022 zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Głosy
Protokół nr XXV/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
XXV/189/2022 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2021 rok. Głosy
XXV/190/2022 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2021 rok. Głosy
XXV/191/2022 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2021 rok. Głosy
XXV/192/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok. Głosy
XXV/193/2022 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025. Głosy
XXV/194/2022 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól-gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława. Głosy
XXV/195/2022 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Głosy
XXV/196/2022 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Głosy
XXV/197/2022 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Głosy
XXV/198/2022 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Głosy
XXV/199/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. Głosy
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości