Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2020 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca br., godz. 16:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski ul. Sadowa 4 w godz. 7:00-15:00 od dnia 28 maja 2020 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (raport 2020 całość rok 14.pdf)Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2020 rok 662 Kb2021.05.28
 

Roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (wykaz20.docx)wykaz20.docx 20 Kb2021.06.10
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 r.”

Email Drukuj PDF

Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz.638) w związku z opracowanym projektem uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 r.", informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul.Sadowa 4 pok. 213 w godzinach pracy.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc 49 Kb2021.01.15
 

OGŁOSZENIE o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański

 

           

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 4 września 2020 roku.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

Raport o stanie Gminy 2019

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok.

W debacie nad raportem mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem (sesja Rady Miejskiej w dniu 3 lipca br.), składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja tj. do 2 lipca 2020 roku, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.

Burmistrz

 /-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (RODO Obowiązek informacyjny.docx)RODO Obowiązek informacyjny.docx 18 Kb2020.06.22
Download this file (Zgłoszenie.docx)Zgłoszenie.docx 17 Kb2020.06.22
Download this file (Informacja .docx)Informacja .docx 13 Kb2020.06.22
Download this file (Raport o Stanie Gminy 2019.pdf)Raport o Stanie Gminy 2019.pdf 545 Kb2020.06.22
 


Strona 1 z 10

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości