Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków o najem lokalu mieszkalnego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Witosa w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM)

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków o najem lokalu mieszkalnego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Witosa w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM)

 

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został dokument pn.: Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2023 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 19 lub 26 czerwca br., godz. 17:00 w Centrum Kultury) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport od dnia 3 czerwca 2024 roku dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski Rynek 1 pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (raport 2023 calosc.pdf)raport 2023 calosc.pdf 1097 Kb
 

Roczny wykaz z udzielonej pomocy publicznej za 2023 r.

Email Drukuj PDF

Roczny wykaz z udzielonej pomocy publicznej za 2023 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2023 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz pomocy publicznej 2023.pdf)Wykaz pomocy publicznej 2023.pdf 347 Kb
Download this file (Wykaz ulg 2023.pdf)Wykaz ulg 2023.pdf 142 Kb
 

Uzupełniające wybory Ławników kadencję 2024-2027

Email Drukuj PDF
Uzupełniające wybory Ławników kadencję 2024 - 2027
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do uzupełniających wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2024 - 2027
Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wystąpił z pismem o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Nowej Soli do IV Wydziału Pracy   -  3 ławników
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2023 r., poz. 217)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693 i Dz.U. z 2022 r. poz. 2155)
Więcej…
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego

 


Strona 1 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości