BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Rozeznanie cenowe rynku

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu: 2.4.1a działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W związku z powyższym w celu określenia szczegółowej kalkulacji kosztów zwracam się z prośbą o wycenę niżej wymienionych zadań/produktów w terminie do 23.06.2017 r. i przesłanie ofert drogą elektroniczną: gn(at)bytomodrzanski.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx)Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx)Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe album folder.docx)Rozeznanie cenowe album folder.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe budowa Punktu Edukacyjnego.docx)Rozeznanie cenowe budowa Punktu Edukacyjnego.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx)Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx)Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx)Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx)Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe koszenie łąk selernicowych.docx)Rozeznanie cenowe koszenie łąk selernicowych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx)Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z )Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z  16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx)Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx)Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx)Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx 26 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa ekologiczne miejsce postojowe, wynie)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa ekologiczne miejsce postojowe, wynie 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa ekologiczne miejsce postojowe, wynie)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa ekologiczne miejsce postojowe, wynie 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx)Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx)Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx)Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx)Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx)Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx 83 Kb
 

Roczny wykaz umorzeń i ulg – 2016 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg-2016 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz2016.docx)Wykaz2016.docx 18 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1 w pok.nr 4 w godzinach pracy .

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2017.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2017.doc 54 Kb
 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”

Email Drukuj PDF

 

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 17 czerwca 2016 r., na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

 1. Fundacja Archeologiczna, ul.Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Rynek 18-19 w Bytomiu Odrzańskim,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Rynek 6 w Bytomiu Odrzańskim,
 4. Wspólkota Mieszkaniowa, ul.Rynek 13/14 w Bytomiu Odrzańskim,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 26 w Bytomiu Odrzańskim,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Głogowska 38 w Bytomiu Odrzańskim,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościelna 1 w Bytomiu Odrzańskim,
 9. Wspólnoa Mieszkaniowa, ul. Rynek 20 w Bytomiu Odrzańskim,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 11-12 w Bytomiu Odrzańskim,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 6-6a w Bytomiu Odrzańskim,
 12. Wspólnota Mieszkaniowa „Razem”, ul. Kożuchowska 8-8a w Bytomiu Odrzańskim,
 13. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 21 w Bytomiu Odrzańskim,
 14. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Bolesława Krzywoustego 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 15. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 4-4a w Bytomiu Odrzańskim,
 16. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 9 w Bytomiu Odrzańskim,
 17. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 27 w Bytomiu Odrzańskim,
 18. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 22-23-24 w Bytomiu Odrzańskim,
 19. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 25 w Bytomiu Odrzańskim,
 20. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Narożna 4 w Bytomiu Odrzańskim,
 21. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Hieronima, ul.Kolbego 1 w Bytomiu Odrzańskim,
 22. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 5 w Bytomiu Odrzańskim,
 23. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 2-2a w Bytomiu Odrzańskim,
 24. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościelna 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 25. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 3-4 w Bytomiu Odrzańskim,
 26. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 8 w Bytomiu Odrzańskim,

 Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

 Bytom Odrzański, dnia 04 sierpnia 2016 r.

 

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu: 2.4.1a działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Poniżej udostępniam niezbędne informacje, które umożliwią określenie poszczególnych kosztów składających się na projekt.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx)Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx)Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe albumfolder.docx)Rozeznanie cenowe albumfolder.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx)Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx)Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx)Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx)Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx)Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx)Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z )Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z  16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx)Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx)Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx)Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx 26 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx)Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx)Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx)Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx)Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe wykonanie wyniesionej alei dębowej.docx)Rozeznanie cenowe wykonanie wyniesionej alei dębowej.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx 14 Kb
 


Strona 8 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości