Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 03.08.2021 r., na stronie internetowej Lidera ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 10, 67-115 Bytom Odrzański,

4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 15, 67-115 Bytom Odrzański,

5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 20, 67-115 Bytom Odrzański,

6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 29, 67-115 Bytom Odrzański,

7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 34, 67-115 Bytom Odrzański,

8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolbego 5, 67-115 Bytom Odrzański,

9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 11, 67-115 Bytom Odrzański,

11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 4, 67-115 Bytom Odrzański,

12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 6, 67-115 Bytom Odrzański,

13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 9, 67-115 Bytom Odrzański,

15.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 13, 67-115 Bytom Odrzański,

16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 67-115 Bytom Odrzański,

17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 67-115 Bytom Odrzański,

18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 25, 67-115 Bytom Odrzański,

19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

23.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 8, 67-115 Bytom Odrzański,

25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 27, 67-115 Bytom Odrzański,

26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 10, 67-115 Bytom Odrzański.

Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji proj. RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21

Email Drukuj PDF

Gmina BYTOM ODRZAŃSKI
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

Działanie 9.2.Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji: 55 – pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

ogłoszony przez

Zarząd Województwa Lubuskiego

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz karta zgłoszenia.

 

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2020 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca br., godz. 16:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski ul. Sadowa 4 w godz. 7:00-15:00 od dnia 28 maja 2020 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (raport 2020 całość rok 14.pdf)Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2020 rok 662 Kb
 

Roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (wykaz20.docx)wykaz20.docx 20 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 r.”

Email Drukuj PDF

Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz.638) w związku z opracowanym projektem uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 r.", informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul.Sadowa 4 pok. 213 w godzinach pracy.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc 49 Kb
 


Strona 2 z 12

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości