Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Roczny wykaz umorzeń i ulg-2018 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg-2018 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc00987420190430113932.pdf)doc00987420190430113932.pdf 422 Kb
 

Debata nad Raportem o stanie gminy.

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2018 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (sesja Rady Miejskiej w dniu 10 maja br., godz. 16:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 9 maja 2018 roku, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski pokój nr 12 w godz. 7:00-15:00 od dnia 26 kwietnia 2019 roku.

 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1 w pok.nr 4 w godzinach pracy .

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019r. 2.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019r. 2.doc 49 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1 w pok.nr 4 w godzinach pracy .

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

 

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Email Drukuj PDF

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: stanowiska archeologicznego nr 24 w Bodzowie (AZP 67-17/19) - rondla neolitycznego, położonego na działkach numer ewidencyjny 114, 117 oraz 119 zlokalizowanych w ob. 0001 Bodzów, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie.

 


Strona 2 z 9

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości