Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), zawiadamia się, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 66-775 Zielona Góra, decyzję nr PP.6733.3.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa sieci elektroenergetycznych Sn-20kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 (12/20kV), nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, stacji transformatorowej SN/nn na częściach działek nr 33/1, 33/4, 33/5, 161, 341/1, 204/2, 204/1 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej Sn-20kV na działkach nr 33/1, 33/4, 33/5, 31, 161, 10, 6/1, 4/1, 28/4, 28/3, 341/2, 341/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański i działce nr 378 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 221 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), zawiadamia się, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz Gminy Bytom Odrzański ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, decyzję nr PP.6733.4.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa zakładu opiekuńczo-wychowawczego – żłobka na działce nr 201 przy ul.Szkolnej w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 221 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 26 marca 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), zawiadamia się, że w dniu 26 marca 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański,decyzję nr PP.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na częściach działek nr 730, 731/2 i 731/20 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 221 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 25 marca 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.5.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Panią Sylwię Jusis – reprezentującą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUS-BUD” ul.Witosa 22/1, 67-100 Nowa Sól, działającej w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Nowa Sól, zawiadamiam, że dnia 25 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn, szafki kablowej SK3 i złącza kablowego ZK2x-2P na działkach nr: 99/28, 99/30, 99/36, 99/52, 99/53 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 16 marca 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), zawiadamia się, że w dniu 16 marca 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 66-775 Zielona Góra, decyzję nr PP.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa sieci elektroenergetycznej Sn-20kV o długości do 116 m, nn o długości do 16m, stacji transformatorowej sn/nn na częściach działek nr 738, 732 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 221 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 1 z 27

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości