Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 04.10.2019 r.

Nasz znak: OS.6151.5.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku w sezonie 2019/2020.

Z treścią w/w dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 222), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 04.10.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 31 lipca 2019 roku

Nasz znak: PP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 31 lipca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Usług Technicznych „HYDROGAZ” s.j. Henryk Marko – ul. Tuwima 11, Niedoradz, 67-106 Otyń (działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.Wojciecha Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów) decyzję nr PP.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączami PE dn 25 mm w działkach nr: 927 (ul.Piłsudskiego), 884 i 885 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 10 lipca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 10 lipca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” Robert Kołek – ul. Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól (działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.W. Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów) decyzję nr PP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ”Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR11 po działkach nr 1345/4 i 1/28 (ul.Widokowa) w Wierzbnicy gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 9 lipca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E  BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „HYDROGAZ” s.j. Henryk Marko – ul. Tuwima 11, Niedoradz, 67-106 Otyń, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.Wojciecha Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów, że dnia 9 lipca 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączami PE dn 25 mm w działkach nr: 927 (ul.Piłsudskiego), 884 i 885 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Gminy Bytom Odrzański decyzję nr PP.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia na potrzeby środowiskowego domu samopomocy na działce nr 592/1 przy ul.Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim”.

 W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 


Strona 1 z 23

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości