Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 5 czerwca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „EKOMONT” Robert Kołek – ul. Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.W. Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów, że dnia 28 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR11 po działkach nr 1345/4 i 1/28 (ul.Widokowa)
w Wierzbnicy gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17 maja 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Dariusza Chuchro „myDOMProjekt”
– ul.Pocztowa 11, 67-100 Nowa Sól – pełnomocnika Gminy Bytom Odrzański, że dnia 15 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia na potrzeby środowiskowego domu samopomocy na działce nr 592/1 przy ul.Ogrodowej
w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 01.04.2019 r.

Nasz znak: OS.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w dniu 01.04.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.1.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bodzów”, realizowanego przez Firmę Frankiewicz Jarosław Frankiewicz z siedzibą w Grodzisku Wlkp.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.04.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 15.04.2019 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 11.02.2019 r.

Nasz znak: OS.6151.2.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości zawiadomienie Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku o terminie polowania zbiorowego na lisy, które odbędzie się w dniu 17.02.2019 r.

Z treścią w/w dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 11.02.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego na lisy.pdf)Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego na lisy.pdf 127 Kb
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSOLSKIEGO NR BŚ.6740.985.2018.KG

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf)Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf 219 Kb
 


Strona 1 z 22

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości