Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 02.10.2018 r.

Nasz znak: OS.6151.13.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości „Terminarz polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „Orzeł” w Nowym Miasteczku sezon 2018/2019”.

Z treścią w/w dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 02.10.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Terminarz polowań sezon 20182019.pdf)Terminarz polowań sezon 20182019.pdf 403 Kb
 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf)Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf 168 Kb
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 19.02.2018 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.2.2017 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i przerób (recykling) zużytych wiązek kablowych oraz wstępna ich obróbka w miejscowości Małaszowice”, realizowanego przez Panią Aleksandrę Werner.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 19.02.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 1 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości