Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. znak PP.6733.9.2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc04148620220819095635.pdf)doc04148620220819095635.pdf 131 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego znak PP.6733.7.2022 z 18 sierpnia 2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc04148720220819095653.pdf)doc04148720220819095653.pdf 123 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc04126420220811073827.pdf)doc04126420220811073827.pdf 148 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenmie Burmistrza_zaw.pdf)Obwieszczenmie Burmistrza_zaw.pdf 137 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 19.07.2022 r.

 Nasz znak: OS.6220.3.2021

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2022 r. została wydana decyzja nr OS.6220.3.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 3 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 90/5, 90/6 i 91/3, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie”.

Zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – postanowienie nr WZŚ.4221.94.2022.AN z dnia 24.06.2022 (data wpływu), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.29.2021 z dnia 05.05.2021 r. (data wpływu), opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.122.2021.MN z dnia 28.04.2021 r. (data wpływu), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim pod adresem www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obwieszczenia-burmistrza, a informacja o niej w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 19.07.2022 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 02.08.2022 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 16.08.2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf 3871 Kb
 


Strona 9 z 57

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości