Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, 16.02.2022 r.

Nasz znak: PP.6733.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, z dnia 03.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działce nr 83/17, 83/18, 83/19, 83/20 i 152 obręb: 0003 Bycz, jedn. ewid. Gmina Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter          

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, 31.01.2022 r.

Nasz znak: PP.6733.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Spółka z o. o.ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 19.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej ś/c o średnicy PE63mm i przyłącza ś/c o średnicy PE25 mm na działce nr 343 oraz na częściach działek 311/3 i 311/4, obręb 1, jedn. ewid. Miasto Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20211227-obw-starosty-ns.pdf)20211227-obw-starosty-ns.pdf 265 Kb
 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20211122-obw_Starostwo.pdf)20211122-obw_Starostwo.pdf 741 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 3 września 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 3 września 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Pana Krystiana Serafińskiego – Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „SERAFIŃSCY” – ul.Portowa 4, 67-100 Nowa Sól,decyzję nr PP.6733.5.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-cyjnej na potrzeby osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr: 171/1, 401 oraz na częściach działek nr: 153, 173/1 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 6 z 51

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości