Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
Preferencyjna sprzedaż węgla

Ogłoszenie sprzedaży końcowej paliwa stałego

Email Drukuj PDF

Informujemy, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z powyższym Gmina Bytom Odrzański ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 5,41 t węgla (orzecha), jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. za cenę 2.000,00 zł za tonę.

Podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie złożone w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, w pokoju nr 16, w terminie od 5 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek jest do pobrania poniżej.

 

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla

Email Drukuj PDF

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Bytom Odrzański przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Informacja o dostawie węgla

Email Drukuj PDF

Informujemy, że od czwartku 1 grudnia br. zaplanowano dostawy węgla dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski.

Pracownik Urzęd Miejskiego będzie się kontaktował z osobami uprawnionymi do zakupu według kolejności składania wniosków.

Po otrzymaniu wiadomości o możliwości zakupu węgla, należy dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty (1t = 2.000zł, 1,5t = 3.000 zł) na konto nr: 53 9674 0006 0010 0023 0739 0069 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Bytomiu Odrzańskim.

W tytule przelewu należy wpisać "Węgiel i imię i nazwisko wnioskodawcy"

Po przekazaniu informacji o wpłatach do dostawcy rozpocznie się proces dostawy.

 

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków

Email Drukuj PDF

W związku ze spadkiem zainteresowania informujemy, że od 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) wnioski o sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim przy ul. Sadowej 4 (pok. 219) w godzinach pracy Urzędu.

 

Wnioski o sprzedaż węgla

Email Drukuj PDF

1. Gmina Bytom Odrzański przystąpiła do programu sprzedaży węgla mieszkańcom na preferencyjnych warunkach.

2. Cena węgla jest ustalona w ustawie i wynosi 2.000 zł/t.

3. Od dnia 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) w godz. 8:00-12:00 na Stadionie Miejskim (ul. Sportowa 1) będzie czynny punkt przyjmowania wniosków o sprzedaż węgla.

4. Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim: /cck01a25tz/skrytka . Wnioski złożone w ten sposób muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach upoważnione są tylko osoby spełniające ustawowe warunki do otrzymania dodatku węglowego.

6. Druk wniosku będzie dostępny w punkcie oraz jest do pobrania poniżej.

7. O kolejności zakupu węgla będzie decydowała kolejność złożenia wniosków.

8. O ilościach i terminach dostawy węgla do Gminy będzie decydował operator wyznaczony przez Państwo Polskie.

 


Strona 1 z 2

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości