Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego

Email Drukuj PDF

Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to dokument o charakterze  strategicznym stanowiący  integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków  zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są  spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego, zatem działania  zaproponowane  w omawianym opracowaniu wynikają  z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje miasta i gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali członkowie zespołu zadaniowego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę zadań samorządu gminnego.

 

Całość do pobrania -> tutaj

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości