Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie nr OS.6220.6.2023 z dnia 19.02.2024 r. Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie3 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf)Obwieszczenie3 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf 414 Kb
Download this file (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf 2590 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (IN.6733.10.2023 obwieszczenie _zawiadomienie.pdf)IN.6733.10.2023 obwieszczenie _zawiadomienie.pdf 147 Kb
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Email Drukuj PDF

WOJEWODA LUBUSKI

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

IB-II.7840.102.2023.EWas

 

Zawiadamiam1, że Wojewoda Lubuski w dniu 16.01.2024 r. wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa Kotowice – Chynów w zakresie przebudowy układu wpięciowego DN200/100 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1282/4 i 1282/5 obręb 0009 Wierzbnica, jednostka ewidencyjna 080402_5 Bytom Odrzański-gmina.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru - nr telefonu 957 851 788.

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia 30 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

1 art. 12 ust. 1, 2, 2a i 2b w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnouj­ściu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zmianami).

Z up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kołupajło

Kierownik

Oddziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc)obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc 40 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie nr OS.6220.6.2023 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Bytom Odrzański – granica województwa”, realizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr działek: obręb Bytom Odrzański – 326, 327, 328, 329, 330, 331/2, 335/2, 338, 339, 341/1, 343, 344, 345, 349/26, 352/1, 352/2, 353, 358, 359/5, 359/7, 359/8, 359/17, 362/2, 370/1, 371/21, 372/1, 373/5, 397/4, 399, 431/1, 431/2, 437, 717, 730, 731/1, 731/14, 738; obręb Wierzbnica – 875/1, 860/2; obręb Drogomil – 5/1, 9/2, 14, 19/1, 20, 70/1, 70/5, 77, 97/3, 97/5, 102/2, 145, 148/1, 149/4, 190/1, 190/2, 190/3, 193, 194, 198/4, 218, 223, 224, 225, 234, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie2 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf)Obwieszczenie2 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf 480 Kb
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Email Drukuj PDF

WOJEWODA LUBUSKI

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

IB-II.7840.102.2023.EWas

 

Zawiadamiam1, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Lubuski postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: IB-II.7840.102.2023.EWas podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa Kotowice – Chynów w zakresie przebudowy układu wpięciowego DN200/100.

 

Podstawa prawna

1 art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zmianami).

Z up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kołupajło

Kierownik

Oddziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc)obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc 29 Kb
 


Strona 3 z 62

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości