BIP Bytom Odrzański

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Email Drukuj PDF

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: stanowiska archeologicznego nr 24 w Bodzowie (AZP 67-17/19) - rondla neolitycznego, położonego na działkach numer ewidencyjny 114, 117 oraz 119 zlokalizowanych w ob. 0001 Bodzów, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie.

 

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Email Drukuj PDF

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego kaplic oraz fragmentu muru cmentarnego zlokalizowaniych na terenie Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Cmentarnej, na działce oznaczonej nr ewid. 452, w miejscowości Bytom Odrzański, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski

 

Roczny wykaz umorzeń i ulg – 2017 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg-2017 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz2017.docx)Wykaz2017.docx 19 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2018 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2018 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1 w pok.nr 4 w godzinach pracy .

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

 

Rozeznanie cenowe rynku

Email Drukuj PDF

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu: 2.4.1a działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W związku z powyższym w celu określenia szczegółowej kalkulacji kosztów zwracam się z prośbą o wycenę niżej wymienionych zadań w terminie do 10.11.2017 r. i przesłanie ofert drogą elektroniczną: gn(at)bytomodrzanski.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

 


Strona 7 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości