Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu: 2.4.1a działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Poniżej udostępniam niezbędne informacje, które umożliwią określenie poszczególnych kosztów składających się na projekt.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx)Rozeznanie cenowe - Inzynier nadzoru.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx)Rozeznanie cenowe - stojaki drewniane na rowery.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe albumfolder.docx)Rozeznanie cenowe albumfolder.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx)Rozeznanie cenowe budowa zaplecza gospodarczego pogotowie pachnicowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe ekologiczne miejsce postojowe - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx)Rozeznanie cenowe figury zwierząt leśnych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx)Rozeznanie cenowe kamienne obeliski.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx)Rozeznanie cenowe kosze na śmieci.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx)Rozeznanie cenowe ławki i stoły granitowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe monitoring gatunków chronionych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx)Rozeznanie cenowe nasadzenia drzew alejowych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe ochrona drzew przed bobrami.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe Odtworzenie Systemu Retencji - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe Park Nauk Przyrodniczych - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z )Rozeznanie cenowe program badawczy aktywnej ochrony pachnicy i kozioroga wraz z  16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe punkty widokowe wiata ekologiczna - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx)Rozeznanie cenowe radiowy spot reklamowy.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx)Rozeznanie cenowe reklama Gazeta.docx 15 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx)Rozeznanie cenowe rynku - park nauki zielona szkoła.docx 26 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - prace projektowe.docx)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - prace projektowe.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - wykonastwo.docx)Rozeznanie cenowe ścieżka pieszo - rowerowa - wykonastwo.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx)Rozeznanie cenowe tablica 2,40 x 1,60 i 60x80.docx 16 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx)Rozeznanie cenowe tablica pamiątkowa.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx)Rozeznanie cenowe tabliczka informacyjna pomnik przyrody.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy Gorzów.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx)Rozeznanie cenowe telewizyjny spot reklamowy TV Master.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx)Rozeznanie cenowe usuwanie gatunków obcych.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe wykonanie wyniesionej alei dębowej.docx)Rozeznanie cenowe wykonanie wyniesionej alei dębowej.docx 14 Kb
Download this file (Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx)Rozeznanie cenowe zabezpieczenie drzew alejowych przed bobrami.docx 14 Kb
 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Email Drukuj PDF

Gmina BYTOM ODRZAŃSKI
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ( RPO-L2020)

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

Działanie 9.2.Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

ogłoszony przez

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz karta zgłoszenia

 

Roczny wykaz umorzeń i ulg –2015 rok

Email Drukuj PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku na podstawie art. 37 ust. 2 pkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885).

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz2015.docx)Wykaz2015.docx 17 Kb
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 

Ogłoszenie Burmistrza

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości lokalowej mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 19.04.2016r.

 


Strona 7 z 12

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości