Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1 w pok.nr 4 w godzinach pracy .

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika

w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice

z dnia 14 grudnia 2015 roku

 

Konsultacje przeprowadzono z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 26 listopada do 10 grudnia 2015 roku.

Mieszkańcy Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika nie wnieśli żadnych propozycji do projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice.

 

Burmistrz

(-) Jacek Sauter

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Email Drukuj PDF

W załączeniu do pobrania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zaw20151211.pdf)Zaw20151211.pdf 233 Kb
 

Informacja Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 09.11.2015 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Informuję, że Gmina Bytom Odrzański zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap V 2015 r.”, w ramach którego usunięto 65,225 Mg (7.346 m²) płyt eternitowych falistych.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 49.828,84 zł w ramach Programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Informacja Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 09.11.2015 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański w 2016 r. będzie kontynuowała realizację programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowanie przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bytom Odrzański (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady), obejmuje koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów azbestowych (bez kosztów zakupu materiałów budowlanych).

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. powinni:

-          złożyć do dnia 08.01.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych, położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański (pok. nr 10);

-          zgłosić w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (kserokopię zgłoszenia oraz zgodę Starostwa Powiatowego należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim do dnia 29.02.2016 r.).

 

Jednocześnie informuję, że prowadzący działalność gospodarczą, będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miejskim informacji dotyczącej pomocy publicznej.

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 9 z 12

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości