BIP Bytom Odrzański

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Email Drukuj PDF

Gmina BYTOM ODRZAŃSKI
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ( RPO-L2020)

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

Działanie 9.2.Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

ogłoszony przez

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz karta zgłoszenia

 

Roczny wykaz umorzeń i ulg –2015 rok

Email Drukuj PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku na podstawie art. 37 ust. 2 pkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885).

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz2015.docx)Wykaz2015.docx 17 Kb
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 

Ogłoszenie Burmistrza

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości lokalowej mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 19.04.2016r.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania treść OGŁOSZENIA O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE.docx)OGŁOSZENIE O KONKURSIE.docx 15 Kb
 


Strona 9 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości