BIP Bytom Odrzański

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie na raty w zakresie podatków w 2021 r.

Email Drukuj PDF

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie na raty w zakresie podatków w 2021 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2021 na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wykaz ulg odroczeń umorzeń w 2021.pdf)Wykaz ulg odroczeń umorzeń w 2021.pdf 187 Kb
 

Roczny wykaz z udzielonej pomocy publicznej za 2021 r.

Email Drukuj PDF

Roczny wykaz z udzielonej pomocy publicznej za 2021 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2021 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Udzielona pomoc publ za 2021.pdf)Udzielona pomoc publ za 2021.pdf 344 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2022 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz.638 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2022 r.", informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul.Sadowa 4 pok. 213 w godzinach pracy.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2022.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2022.doc 51 Kb
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.318.2021 z dnia 13.08.2021 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Ogłoszenie.docx)Ogłoszenie.docx 93 Kb
Download this file (decyzja WR.RZT.70.318.2021.pdf)Decyzja Dyrektora RZGW 10833 Kb
 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 03.08.2021 r., na stronie internetowej Lidera ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 10, 67-115 Bytom Odrzański,

4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 15, 67-115 Bytom Odrzański,

5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 20, 67-115 Bytom Odrzański,

6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 29, 67-115 Bytom Odrzański,

7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 34, 67-115 Bytom Odrzański,

8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolbego 5, 67-115 Bytom Odrzański,

9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 11, 67-115 Bytom Odrzański,

11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 4, 67-115 Bytom Odrzański,

12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 6, 67-115 Bytom Odrzański,

13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 9, 67-115 Bytom Odrzański,

15.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 13, 67-115 Bytom Odrzański,

16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 67-115 Bytom Odrzański,

17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 67-115 Bytom Odrzański,

18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 25, 67-115 Bytom Odrzański,

19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

23.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 8, 67-115 Bytom Odrzański,

25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 27, 67-115 Bytom Odrzański,

26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 10, 67-115 Bytom Odrzański.

Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 


Strona 3 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości