Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

NrW sprawie:Głosowanie:Data publ.:
Protokół nr XI/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.
XI/82/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029. Głosy
XI/83/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok Głosy
XI/84/2020 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Głosy
XI/85/2020 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bycz gmina Bytom Odrzański Głosy
XI/86/2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2020 roku. Głosy
XI/87/2020 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2019 rok Głosy
XI/88/2020 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok Głosy
XI/89/2020 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2019 rok Głosy
Protokół nr X/2020 z dnia 22 lutego 2020 r.
X/81/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
Protokół nr IX/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
IX/72/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
IX/73/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Głosy
IX/74/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. Głosy
IX/75/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu. Głosy
IX/76/2020 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Głosy
IX/77/2020 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra. Głosy
IX/78/2020 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022”. Głosy
IX/79/2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański. Głosy
IX/80/2020 szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Głosy
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości