Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2006 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2006 r.

Email Drukuj PDF

 

Numer W sprawie:
Zarządzenie nr 103/06 wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zakładowego planu kont.
Zarządzenie nr 102/06 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 101/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 100/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 99/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 98/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 97/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 96/06 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 95/06 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod garaż i na cele rolno-ogrodnicze.
Zarządzenie nr 94/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 93/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdzialami i paragrafami.
Zarządzenie nr 92/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 91/06 sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 90/06 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 89/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 88/06 zwołania zebrań wiejskich dla wyboru rad sołeckich i sołtysów
Zarządzenie nr 87/06 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 86/06 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 85/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 84/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 83/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 82/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 81/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 80/06 ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 79/06 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieftów świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
Zarządzenie nr 78/06 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 77/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 76/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 75/06 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie nr 74/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 73/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 72/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 71/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 70/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 69/06 opracowania materiałów planistycznych na rok 2007.
Zarządzenie nr 68/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 67/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 66/06 żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego.
Zarządzenie nr 65/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 64/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 63/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 62/06 wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 61/06 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół.
Zarządzenie nr 60/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 59/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 58/06 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie nr 57/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 56/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 55/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 54/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 53/06 powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającycłt się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 52/06 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie VIII Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych
Zarządzenie nr 51/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 50/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 49/06 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 48/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 47/06 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 46/06 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 45/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 44/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 43/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Zarządzenie nr 42/06 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 41/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 40/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami t paragrafami.
Zarządzenie nr 39/06 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 38/06 rozdysponowania części rezerwy celowej
Zarządzenie nr 37/06 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj, zorganizowanie VII Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych
Zarządzenie nr 36/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 35/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Zarządzenie nr 34/06 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 33/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 32/06 wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Zarządzenie nr 31/06 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 30/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 29/06 odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
Zarządzenie nr 28/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 27/06 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 26/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 25/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 24/06 sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 23/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 22/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r.
Zarządzenie nr 21/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 20/06 ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
Zarządzenie nr 19/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 18/06 regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 17/06 umorzenia części zadłużenia hipotecznego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami, położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Głogowskiej 29/3.
Zarządzenie nr 16/06 powołania Rady Sportu Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 15/06 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Skarbnika Gminy oraz przyjęcia regulaminu konkursu.
Zarządzenie nr 14/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 13/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r.
Zarządzenie nr 12/06 wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Zarządzenie nr 11/06 umorzenia części zadłużenia hipotecznego lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami, położonych w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 6/6 i ul. Łąkowa 5/7.
Zarządzenie nr 10/06 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 09/06 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 08/06 zmiany zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych.
Zarządzenie nr 07/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (były Kościół Ewangelicki) położonej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348 o pow. 1.498 m2.
Zarządzenie nr 06/06 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 05/06 wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 1/06 z dnia 04.01.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2006r.
Zarządzenie nr 04/06 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 03/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem koszarowym położonej w Kożuchowie przy ul. Koszarowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/17 o pow. 2.384 m2.
Zarządzenie nr 02/06 uruchomienia tymczasowego miejsca nocnego pobytu.
Zarządzenie nr 01/06 układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r. oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innycłi zadań zleconycłi gminie ustawami.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości