Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2014 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2014 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2014 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
2/2014 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie konunalne Gminy Bytom Odrzański
3/2014 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
4/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
5/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
6/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
7/2014 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańśkim
8/2014 zasad rochunkowości operacji pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Głogowskiej w Bytomiu Odrzańskim" realizowanej przez ZGK w Bytomiu Odrzańśkim
9/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
10/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
11/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
12/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
13/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
14/2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok
15/2014 zasad rachunkowości operacji pn. "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej i Piaskowej w Bytomiu Odrzańskim" realizowanej przez ZGK w Bytomiu Odrzańskim
16/2014 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
17/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, pod wiatrołapy i pod wybudowanych garażem samochodowym, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
18/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
19/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
20/2014 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego
21/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
22/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
23/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
24/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
25/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
26/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów najmu na budynki gospodarcze stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
27/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
28/2014 sprzedaży nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
29/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
30/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
31/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
32/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022
33/2014 okireślenia terminów skłądania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
34/2014 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
35/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
36/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
37/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
38/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
39/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
40/2014 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
41/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
42/2014 określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
43/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
44/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
45/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
46/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
47/2014 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
48/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
49/2014 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
50/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i pod wybudowanymi garażami samochodowymi, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
51/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
52/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
53/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
54/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
55/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
56/2014 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, pod postawionym budynkiem garażowym i pod ogródek przydomowy, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
57/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
58/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
59/2014 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod postawionym budynkiem garażowym, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
60/2014 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
61/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
62/2014 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański
63/2014 zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczania ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
64/2014 ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
65/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
66/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
67/2014 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
68/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
69/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
70/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
71/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
72/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
73/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
74/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022
75/2014 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne i pod tymczasowe zajęcie
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości