Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2022 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
2/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029
3/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
4/2022 ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Bytom Odrzański
5/2022 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
6/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
7/2022 użyczenia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
8/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
9/2022 ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański
10/2022 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, pod budownictwo mieszkaniowe, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
11/2022 zwiększenia kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Bytom Odrzański spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia go w formie aportu ieruchomości położonej na terenia miasta Bytom Odrzański przy ul. Witosa
12/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
13/2022 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych
14/2022 przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim
15/2022 powołania komisko konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim
16/2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
17/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
18/2022 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
19/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
20/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
21/2022
22/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
23/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
24/2022 użyczenia nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
25/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 202 gości