Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2022 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
2/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029
3/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
4/2022 ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Bytom Odrzański
5/2022 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
6/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
7/2022 użyczenia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
8/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
9/2022 ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański
10/2022 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, pod budownictwo mieszkaniowe, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
11/2022 zwiększenia kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Bytom Odrzański spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia go w formie aportu ieruchomości położonej na terenia miasta Bytom Odrzański przy ul. Witosa
12/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
13/2022 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych
14/2022 przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim
15/2022 powołania komisko konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim
16/2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
17/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
18/2022 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
19/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
20/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
21/2022 określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego
22/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
23/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
24/2022 użyczenia nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
25/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
26/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
27/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
28/2022
29/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
30/2022 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.)
31/2022
32/2022 powołania na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim
33/2022 użyczenia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
34/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
35/2022
36/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
37/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych i użyczenia na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
38/2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
39/2022 sprzedaży lokalu użytkowego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
40/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
41/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
42/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
43/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
44/2022 planu audytu wewnetrznego na rok 2022
45/2022
46/2022
47/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
48/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
49/2022 zamiany nieruchomości gruntowych
50/2022 realizacji przez Gminę Bytom Odrzański obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych
51/2022 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
52/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
53/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
54/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
55/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
56/2022 wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Bytom Odrzański spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
57/2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
58/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
59/2022 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
60/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
61/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
62/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029
63/2022 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
64/2022 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2023 roku
65/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
66/2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim
67/2022
68/2022 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
69/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
70/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
71/2022 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim
72/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
73/2022 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim
74/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
75/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
76/2022 powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim
77/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
78/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
79/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
80/2022 wydzierżawienia gruntu zabudowanego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
81/2022 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2023 rok
82/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
83/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
84/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
85/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
86/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
87/2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029
88/2022 ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańśkim
89/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
90/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
91/2022 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
92/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
93/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
94/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
95/2022 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
96/2022 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
97/2022 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
98/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
99/2022 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański
100/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
101/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
102/2022 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
103/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
104/2022 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
105/2022 ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych świadczony przez Zakład Gospodarki Komunalnej
106/2022 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański
107/2022 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
108/2022 wynajęcia nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
109/2022
110/2022 wynajęcia nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
111/2022 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki eodne, pod budownictwo mieszkaniowe, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie
112/2022 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok
113/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
114/2022 planu audytu wewnętrznego na rok 2023
115/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
116/2022 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
117/2022 ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański
118/2022 przekazania w trwały zarząd nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
119/2022 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań gminy w roku 2023 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
120/2022 wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim w czasie jego nieobecności
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości