Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2005 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2005 r.

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie nr W sprawie:
Zarządzenie nr 92/05 przyjęcia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
Zarządzenie nr 91/05 zatrudnienia dyrektora Biblioteki Publicznej.
Zarządzenie nr 90/05 umożenia zadłużenia z tyt. czynszu najmu i dzierżawy.
Zarządzenie nr 89/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Zarządzenie nr 88/05 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 87/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
Zarządzenie nr 86/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
85/05 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
84/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
83/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
82/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
81/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
80/05 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze.
79/05 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
78/05 zmiany Zarządzenia Nr 40/04 Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrz. z dnia 24.05.2004r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej.
77/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
76/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
75/05 ustalenia regulaminu świadczenia usług cmentarnych na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzański.
74/05 ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
73/05 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
72/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
71/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
70/05 zmiany zarządzenia Nr 6/94 Burmistrza Gminy i Miasta Bytom Odrzański z dnia 16 września 1994 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej.
69/05 powołania Gminnego Zespołu Reagowania
68/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
67/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
66/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
65/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
64/05 sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
62/05 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r.r. w sprawie zakładowego planu kont.
61/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej wraz z przynależnościami stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
60/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
59/05 nabycia budynku garażowego na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
58/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
57/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
56/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
55/05 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
54/05 powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i do Senatu RP.
53/05 odwołania dyrektora przedszkola.
52/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
51/05 wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
50/05 powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola publicznego.
49/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
48/05 umorzenia części zadłużenia hipotecznego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami, położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 6/3.
47/05 wprowadzenia zmian budżecie na 2005 r.
46/05 wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
45/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
44/05 zamiany nieruchomości gruntowych.
43/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
42/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
41/05 zamiany nieruchomości gruntowych.
40/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
39/05 sprzedaży w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej wraz z przynależnościami stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
38/05 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będących w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
37/05 powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
36/05 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim.
35/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
34/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
33/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
32/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
31/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
30/05 ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w rokowaniach nieruchomości niezabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
29/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
28/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
27/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
26/05 powołania Komisji Stypendialnej.
25/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
24/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
23/05 odwołania zastępcy burmistrza.
22/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
21/05 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
20/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
19/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
18/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
17/05 odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
16/05 ustalenia dnia 08 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy.
15/05 ustalenia niższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
14/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r. w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
13/05 wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 93/04 z dnia 31.12.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.
12/05 ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
11/05 wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
10/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
09/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
08/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
07/05 przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
06/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
05/05 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
04/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
03/05 powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
02/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r. w zakresie przeniesień wydatków między paragrafami.
01/05 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości