Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2009 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2009 r.

Email Drukuj PDF

 

Nr W sprawie: Zał: Data publ.:
Protokół nr XXIX/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
XXIX/207/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
XXIX/208/09 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  2009-12-31
XXIX/209/09 ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
XXIX/210/09 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2010.
XXIX/211/09 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2010 rok  2010-08-19
XXIX/212/09 Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2010.
XXIX/213/09 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Protokół nr XXVIII/09 z dnia 23 października 2009 r.
XXVIII/198/09 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.
XXVIII/199/09 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  2009-11-18
XXVIII/200/09 podatku od środków transportowych.  2009-11-18
XXVIII/201/09 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.  2009-11-18
XXVIII/202/09 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  2009-11-18
XXVIII/203/09 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XXVIII/204/09 ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim.  2009-12-14
XXVIII/205/09 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego.
XXVIII/206/09 wprowadzenia zmian w zaktualizowanym programie gospodarczym pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013".
Protokół nr XXVII/09 z dnia 30 września 2009 r.
XXVII/191/09 przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013". Zał.
XXVII/192/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
XXVII/193/09 zaciągnięcia kredytu długfoterminowego.
XXVII/194/09 udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasteczko.
XXVII/195/09 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulicy Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim.
XXVII/196/09 zmiany nazwy części ulicy Andersa i części ulicy Piłsudskiego w Bytomiu Odrzańskim.  2009-10-19
XXVII/197/09 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  2009-10-19
Protokół nr XXVI/09 z dnia 22 września 2009 r.
XXVI/187/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
XXVI/188/09 zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański - remont drogi Tarnów Bycki-Bycz".
XXVI/189/09 przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania - zarządzania publiczną droga powiatową.
XXVI/190/09 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  2009-10-21
Protokół nr XXV/09 z dnia 14 lipca 2009 r.
XXV/184/09 uchylenia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. "lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013".
XXV/185/09 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego".
XXV/186/09 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego".
Protokół nr XXIV/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
XXIV/177/09 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.
XXIV/178/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XXIV/179/09 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XXIV/180/09 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014".
XXIV/181/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
XXIV/182/09 zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański.  2009-08-07
XXIV/183/09 ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznych w Bytomiu Odrzańskim.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 30 lipca 2009 r.
Protokół nr XXIII/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
XXIII/167/09 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.
XXIII/168/09 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
XXIII/169/09 przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013".
XXIII/170/09 nadania nazwy.  2009-05-19
XXIII/171/09 nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim.  2009-05-19
XXIII/172/09 zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański.  2009-05-19
XXIII/173/09 zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
XXIII/174/09 ustalenia regulaminu określajacego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 15 maja 2009 r.
 2009-05-19
XXIII/175/09 przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13 maja 2009 r.
 2009-05-19
XXIII/176/09 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzialenia absolutorium.
Protokół nr XXII/09 z dnia 10 marca 2009 r.
XXII/165/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
XXII/166/09 zabezpieczenie w formie "weksla in blanco" wraz z deklaracją wekslową do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Centrum Sportowe Ogólnodostępne dla Dzieci i Młodzieży - Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim".
Protokół nr XXI/09 z dnia 13 lutego 2009 r.
XXI/159/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
XXI/160/09 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulic Kożuchowskiej, Mickiewicza, Polnej w Bytomiu Odrzańskim.
XXI/161/09 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra.
XXI/162/09 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.
XXI/163/09 przystąpienia do realizacji projektu e ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego.
XXI/164/09 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości