Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2021 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2021 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2021 przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023.
2/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
3/2021 wykonania prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
4/2021 powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
5/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
6/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7/2021 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
8/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
9/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
10/2021 bezprzetargowego wynajęcia pomieszczenia w budynku gospodarczym stanowiącym gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
11/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
12/2021 żądania przeniesienia prawa własności nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego.
13/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
14/2021 zmian w skałdzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim.
15/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
16/2021 ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Bytom Odrzański.
17/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
18/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
19/2021 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
20/2021 zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim
21/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
22/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
23/2021 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
24/2021 zamiany nieruchomosci gruntowych
25/2021 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
26/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
27/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
28/2021 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
29/2021 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
30/2021 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
31/2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
32/2021 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
33/2021 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości