Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2008 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2008 r.

Email Drukuj PDF

 

Numer W sprawie:
Zarządzenie nr 80/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami..
Zarządzenie nr 79/08 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 78/08 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 77/08 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Zarządzenie nr 76/08 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
Zarządzenie nr 75/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 74/08 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze.
Zarządzenie nr 73/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Zarządzenie nr 72/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 71/08 ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 70/08 wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Zarządzenie nr 69/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 68/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
Zarządzenie nr 67/08 zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 66/08 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 65/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 64/08 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 63/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 62/08 wprowadzenia zmian w budżecie
Zarządzenie nr 61/08 nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 60/08 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zaliład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 59/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 58/08 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie nr 57/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 56/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
Zarządzenie nr 55/08 prowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 54/08 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 53/08 opracowania materiałów planistycznych na rok 2009.
Zarządzenie nr 52/08 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 51/08 zamiany nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 50/08 zamiany nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 49/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 48/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
Zarządzenie nr 47/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 46/08 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 45/08 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 44/08 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 43/08 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 42/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 41/08 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiacego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 40/08 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 39/08 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 rok
Zarządzenie nr 38/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 37/08 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 36/08 nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 35/08 zamiany nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 34/08 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nmieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 33/08 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 32/08 rozdysponowania części rezerwy ogólnej
Zarządzenie nr 31/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 30/08 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 29/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 28/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
Zarządzenie nr 27/08 rozdysponowania części rezerwy ogólnej
Zarządzenie nr 26/08 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie IX Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych.
Zarządzenie nr 25/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 24/08 wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lukalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 23/08 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 22/08 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
Zarządzenie nr 21/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 20/08 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 19/08 sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 18/08 zamiany nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 17/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
Zarządzenie nr 16/08 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 15/08 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 14/08 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 13/08 zmiany terminu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Zarządzenie nr 12/08 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr 11/08 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
Zarządzenie nr 10/08 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.
Zarządzenie nr 9/08 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 8/08 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 7/08 upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 6/08 oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 5/08 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 4/08 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie nr 3/08 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 2/08 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 1/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości