Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 tys. euro Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej multimedialnego kiosku meteorologicznego na Starym Mieście w Bytomiu Odrzańskim

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej multimedialnego kiosku meteorologicznego na Starym Mieście w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

1.Zamawiający:

Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

 

ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej multimedialnego kiosku meteorologicznego na Starym Mieście w Bytomiu Odrzańskim.

2.Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają zgłoszenie udziału w konkursie i prace konkursową.

3.W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania określonej w pkt. 3.4 regulaminu, dokumentacji technicznej tj. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem izby zawodowej.

4.Kryteria oceny prac:

a) Kryterium architektoniczne – 50%. Ocenie podlegać będą założenia architektoniczne kiosku multimedialnego,

b) Kryterium urbanistyczne – 50%. Ocenie podlegać będą właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższy otoczeniem, ekspozycja kiosku meteorologicznego.

5.Termin i miejsce składania karty zgłoszenia udziału w konkursie do dnia: 08.08.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1.

6.Rodzaj i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje jedną nagrodę pieniężną dla zwycięscy konkursu: w wysokości 5.000,00 zł.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

Bytom Odrzański, dnia 06 lipca 2018 r.

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości