Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 tys. euro Zapytanie ofertowe - Wykonanie z dostawą trzech zewnętrznych tablic inf.-pam. wraz z słupkami

Zapytanie ofertowe - Wykonanie z dostawą trzech zewnętrznych tablic inf.-pam. wraz z słupkami

Email Drukuj PDF

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie wraz z dostawą trzech zewnętrznych tablic informacyjno-pamiątkowych
z słupkami mocującymi.

 1. I. Opis Przedmiotu Zamówienia: Trzy zewnętrzne jednostronne tablice informacyjno-pamiątkowe o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. wraz z słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość dołu tablicy po zamontowaniu powinna wynosić 200 cm powyżej terenu  przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (odpowiedni komplet mocowań). Tablice należy wykonać z blachy stalowej ocynowanej malowanej proszkowo (jeden arkusz materiału) odpornej na warunki atmosferyczne.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych wg wzoru tablic znajdujących się na stronie www.pois.gov.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.
 2. wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
 3. dostawę tablic i słupków mocujących wraz z kompletem mocowań do : Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.
 4. płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia.

Tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

1. nazwę beneficjenta, - Gmina Bytom Odrzański

2. tytuł projektu,- Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

3. cel projektu, - Ochrona cennych przyrodniczo Obszarów Nowosolskiej Doliny Odry i Specjalnego Obszaru Siedlisk Kozioróg w Czernej, poprzez:

- wzmocnienie mechanizmów ochronnych dla chronionych gatunków owadów ( Pachnica Dębowa i Kozioróg Dębosz ),

- kształtowanie warunków do trwałego zachowania siedlisk ( Lasy Łęgowe i Łąki Selernicowe ).

4. zestaw logo – znak FE, barwy RP i znak UE,

5. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

  II. Termin realizacji zamówienia: 30.08.2019 r.

  III.        Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy): Nie dotyczy

  IV.       Termin do którego należy złożyć ofertę: 12.08.2019 r.

  V.        Formy złożenia oferty: e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w zaklejonej kopercie na adres Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

  VIII. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): najniższa cena

  IX. Uwagi końcowe:

  1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do:

  a)    zmiany terminu składania ofert;

  b)    wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

  c)    uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

  d)    poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

  e)    odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

  f)     odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

  g)    odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

  h)   wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

  2. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  3. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

  4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

  Załączniki:

  Wzór formularza oferty

   

  Szukaj

  Reklama

  Wybory

  Gościmy

  Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości