Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie

Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku – remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański – Tarnów Bycki”,

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 6, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych

Józef Łucki

ul. Wierzyńskiego 20

67 – 100 Nowa Sól

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 67.748,40 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości