Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Email Drukuj PDF

Numer ogłoszenia: 181380 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161226 - 2013 data 23.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.4..
  • W ogłoszeniu jest: W ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, należy wykonać m.in.: a) boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem wysokim, b) łapacze piłek - ogrodzenie, c) wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki /kolor kostki: szary/, d) plac zabaw dla dzieci, e) przebudowa linii napowietrznej NN oraz budowa linii kablowej NN - WIZ, f) odwodnienie, g) nasadzenie drzew i krzewów, h) montaż małej architektury. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ, z uwzględnieniem następujących uzupełnień: a)nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych /w odległości ok. 1,5 m od urządzenia jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu. Na pozostałej powierzchni terenu należy posiać trawę, b)dostawa urządzeń zabawowych wg zestawienia stanowiącego integralną część SIWZ oraz kart technicznych, c) nasadzenie drzew i krzewów: drzewa - formy pienne - 38 szt. Dobrze przerośnięta bryła korzeniowa, zabezpieczona tkaniną i siatka z drutu nieocynkowanego. Korzenie równomiernie rozłożone i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. 1. Sorbus aucuparia Fastigiata Jarząb pospolity Fastigiata - 28 szt. Pa180/18-25 3 x szk. /ø bryły korzeniowej 65-75 cm/, 2. Betula utilis Doorenbos Brzoza pożyteczna Doorenbos - 10 szt. Pa220/18-25 3 x szk. /ø bryły korzeniowej 65-75 cm/, Pale do mocowania drzew: - okrąglaki ø 8 cm 2,0 m zaostrzone jednostronnie - 114 szt. - półwałki ø 6 cm 2,0 m - 152 szt. /do zbijania pali górą i zabezpieczenia od dołu w 3 rzędach/, - taśma do mocowania drzew Starsze krzewy - 34 szt.: - Thuja occidentalis Brabant Żywotnik zachodni Brabant - C 10 wys. 200-225 x 4 szk. z bryłą - 4 szt. - Spiraea x cinerea Grefsheim tawuła szara C5 wys. 40-60 cm - 30 szt. sadzenie co 2 m d) usunięcie gałęzi drzew, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. e) montaż urządzeń i oprogramowania, umożliwiającego sterowanie oświetleniem za pomocą wiadomości tekstowych SMS na obiekcie sportowym.
  • W ogłoszeniu powinno być: W ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, należy wykonać m.in.: a) boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem wysokim, b) łapacze piłek - ogrodzenie, c) wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki /kolor kostki: szary/, d) plac zabaw dla dzieci, e) przebudowa linii napowietrznej NN oraz budowa linii kablowej NN - WIZ, f) odwodnienie, g) nasadzenie drzew i krzewów, h) montaż małej architektury. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ, z uwzględnieniem następujących uzupełnień: a)nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych /w odległości ok. 1,5 m od urządzenia jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu grubość 30 cm. Na pozostałej powierzchni terenu należy posiać trawę. Podbudowa placu zabaw: 20 cm żwir - frakacja 5-15 mm - gr 20 cm, b)dostawa urządzeń zabawowych wg zestawienia stanowiącego integralną część SIWZ oraz kart technicznych, c) nasadzenie drzew i krzewów: drzewa - formy pienne - 38 szt. Dobrze przerośnięta bryła korzeniowa, zabezpieczona tkaniną i siatka z drutu nieocynkowanego. Korzenie równomiernie rozłożone i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. 1. Sorbus aucuparia Fastigiata Jarząb pospolity Fastigiata - 28 szt. Pa180/18-25 3 x szk. /ø bryły korzeniowej 65-75 cm/, 2. Betula utilis Doorenbos Brzoza pożyteczna Doorenbos - 10 szt. Pa220/18-25 3 x szk. /ø bryły korzeniowej 65-75 cm/, Pale do mocowania drzew: - okrąglaki ø 8 cm 2,0 m zaostrzone jednostronnie - 114 szt. - półwałki ø 6 cm 2,0 m - 152 szt. /do zbijania pali górą i zabezpieczenia od dołu w 3 rzędach/, - taśma do mocowania drzew Starsze krzewy - 34 szt.: - Thuja occidentalis Brabant Żywotnik zachodni Brabant - C 10 wys. 200-225 x 4 szk. z bryłą - 4 szt. - Spiraea x cinerea Grefsheim tawuła szara C5 wys. 40-60 cm - 30 szt. sadzenie co 2 m d) usunięcie gałęzi drzew, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. e) montaż urządzeń i oprogramowania, umożliwiającego sterowanie oświetleniem za pomocą wiadomości tekstowych SMS na obiekcie sportowym.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013r. godzina 10:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013r. godzina 9:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc20130508124830.pdf)doc20130508124830.pdf 602 Kb
Download this file (Zielen.pdf)Zielen.pdf 380 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości