Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł

Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 31.10.2012r.

Nasz znak: ZP.271.9.2012

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 403650 – 2012, z dnia 17.10.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Bytom Odrzański,

ul. Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł.”, 

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 4, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

ul. Bankowa 1

67-100 Nowa Sól

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 432.000,00 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100% cena

Razem pkt w przyjętym

kryterium

100 % cena

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32c

65-058 Zielona Góra

432.000,00 : 434.160,00 = 99,50

99,50

2

Getin Noble Bank S.A.

Centrala

ul. Domaniewska 39

02 - 672 Warszawa

432.000,00 : 473.760,00 = 91,19

91,19

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze

ul. Żeromskiego 2

65-066 Zielona Góra

432.000,00 : 442.800,00 = 97,56

97,56

4

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

ul. Bankowa 1

67 - 100 Nowa Sól

432.000,00 : 432.000,00 = 100,00

100,00

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl od dnia 31.10.2012r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości