Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem

Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 02.10.2012r.

Nasz znak: ZP.271.8.2012

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 330504 – 2012, z dnia 04.09.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Bytom Odrzański,

ul. Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem”, 

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 2, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

VOLTA Maciej Ćwiliński

ul. Jesionowa 3

65 – 960 Zielona Góra

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 95.556,14 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100% cena

Razem pkt w przyjętym

kryterium

100 % cena

1

„ENET” Andrzej Ligocki

ul. Władysława IV/5

66-400 Gorzów Wielkopolski

95.556,14 : 101.812,01 = 93,86

93,86

2

VOLTA Maciej Ćwiliński

ul. Jesionowa 3

65-960 Zielona Góra

95.556,14 : 95.556,14 = 100,00

100,00

3

„RURAK” Usługi Elektro-Budowlane

ul. Konopnickiej 13

67-115 Bytom Odrzański

95.556,14 : 97.785,00 =

97,72

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl od dnia 02.10.2012r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości