Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 09.08.2012r.
Nasz znak: ZP.271.6.2012

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 277294 – 2012, z dnia 31.07.2012 r.


Zamawiający:
Gmina Bytom Odrzański,
ul. Rynek 1,
67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - Etap II”,
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

IMAK Krzysztof Szymczak
ul. Norwida 11/14
96-100 Skierniewice

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 9.204,48 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 100% cena Razem pkt w przyjętym kryterium 100 % cena
01 IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice 9.204,48:9.204,48 = 100 100,00
02 „EKO-MIX” Konstanty Spurek ul. Grabiszyńska 163 50 – 950 Wrocław 9.204,48:11.987,00 = 76,79 76,79
03 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87 – 732 Lubanie 9.204,48:11.897,28 = 77,37 77,37
04 AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań 9.204,48:15.765,12 = 58,39 58,39


Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl od dnia 09.08.2012r.


BURMISTRZ
BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości