Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zmiana treści SIWZ "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce posotojowe, wyniesiona aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)"

Zmiana treści SIWZ "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce posotojowe, wyniesiona aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)"

Email Drukuj PDF

Zmiana treści SIWZ "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce posotojowe, wyniesiona aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)"

 

Ogłoszenie nr 540077760-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515257-N-2019
Data: 10/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 97077029600000, ul. Rynek  1, 67-115  Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.Przedmiot zamówienia
Punkt: II.4)Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”, obejmująca: a) budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 3.370 m wraz z ekologicznym miejscem postojowym: - mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 33 cm, 34 cm, 40 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 20 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 31,5 – 63 mm – warstwa dolna o grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0,0 – 31,5 mm – warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075 – 4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 4,0 – 31,5 mm o grubości 12 cm, 18 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem – szer. pobocza 2 x 0,75 m grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu b) wyniesiona aleja w Parku Nauk Przyrodniczych o dł. 202 m: - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, - wykonanie nasypu z gruntu mineralnego piasek/pospółka zagęszczanego warstwami po 20 cm, - mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 18 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego /pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0,0 – 31,5 mm, grubości 12 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 4,0 – 31,5 mm o grubości 18 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075 – 4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - ułożenie ścieku na lawie betonowej z oporem z kostki kamiennej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2 rzędy, c)rewitalizację Traktu Pruskiego – II etap o dł. 1.288 m: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego/pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 4,0 – 31,5 mm o grubości 12 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem – szerokość pobocza 2 x 2,0 m, grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Roboty budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”, obejmująca: a) budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 3.370 m wraz z ekologicznym miejscem postojowym: - mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 33 cm, 34 cm, 40 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 20 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 31,5 – 63 mm – warstwa dolna o grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0,0 – 31,5 mm – warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075 – 4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0-31,5 mm o grubości 12 cm, 18 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem – szer. pobocza 2 x 0,75 m grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu b) wyniesiona aleja w Parku Nauk Przyrodniczych o dł. 202 m: - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, - wykonanie nasypu z gruntu mineralnego piasek/pospółka zagęszczanego warstwami po 20 cm, - mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 18 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego /pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0,0 – 31,5 mm, grubości 12 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0-31,5 mm o grubości 18 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075 – 4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - ułożenie ścieku na lawie betonowej z oporem z kostki kamiennej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2 rzędy, c)rewitalizację Traktu Pruskiego – II etap o dł. 1.288 m: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego/pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego o średnicy 0-31,5 mm o grubości 12 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni tłuczniowej mieszanką granitową o średnicy 0,075-4,0 mm o grubości 1 cm po zagęszczeniu, - wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem – szerokość pobocza 2 x 2,0 m, grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Roboty budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.Procedura
Punkt: IV.6.2.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-30, godzina 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-07, godzina 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język Polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (ZmTrSIWZz20190419.pdf)Zmiana treści SIWZ z 2019-04-19 361 Kb
Download this file (Przedmiar  robót new.xls)Przedmiar robót new.xls 74 Kb
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości