Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Dostawa w formie leasingu finansowego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Dostawa w formie leasingu finansowego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie nr 540045114-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 522449-N-2019
Data: 07/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 97077029600000, ul. Rynek  1, 67-115  Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja II Przedmiot zamówienia
Punkt: II.1.
W ogłoszeniu jest: Dostawa w formie leasingu finansowego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.Przedmiot zamówienia
Punkt: II.4.
W ogłoszeniu jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim” o następujących parametrach: - Koparka fabrycznie nowa – rok produkcji 2019. - Masa transportowa min.: 2500 do 2600 kg. - Kabina operatora zamykana i ogrzewana z oświetleniem na ramieniu (jedna lampa) i dachu kabiny ( 3 lampy). - Głębokość kopania : powyżej 2,8m - Wyłącznik masowy akumulatora umiejscowiony na zewnątrz maszyny. - Ostrzeżenie dźwiękowe o przepełnieniu zbiornika paliwa podczas tankowania. - Szerokość całkowita min.: 1500 – 1600 mm. - Funkcja pływająca lemiesza roboczego. - Siła kopania na łyżce: powyżej 26 kN - Amortyzowany fotel operatora wykończony tkaniną materiałową. - Dodatkowa linia hydrauliczna na ramieniu kopiącym posiadająca sterowane z kabiny operatora trzy tryby pracy : niski/średni/wysoki przepływ. - Maszyna konwencjonalna z tyłem wychodzącym minimum 20cm poza obrys gąsienic. - Napęd : silnik diesel o mocy min.18-19 kW. - Podwozie : gąsienice gumowe o szerokości min 30 cm. - Siłownik wysięgnika : Amortyzacja przy podnoszeniu - Siłownik pogłębiarki : Amortyzacja przy podnoszeniu i chowaniu. - Dwuzakresowy układ jazdy z automatyczną redukcją biegu podczas jazdy pod górę. - Maksymalna prędkość jazdy : nie mniej jak 5km/h - Wyposażenie maszyny : - szybkozłącze mechaniczne - łyżka do kopania min. 40cm - łyżka do kopania min. 60cm - łyżka do skarpowania min. 120cm - smarownica ręczna i smar Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15, 4.2.2.Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu zgłoszenia, 4.2.3.Gwarancja: 36 m-cy z limitem 4.000 motogodzin. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy (koparki) 4.2.4.Szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących koparkę, które odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Młyńskiej 15 w Bytomiu Odrzańskim. 4.2.5.Serwis: do 150 km od siedziby Zamawiającego. 4.2.6.Wymagania dotyczące leasingu finansowego: a)okres trwania umowy: 35 m-cy, - forma leasingu: finansowy - opłata wstępna: 10% - ilość rat: 35 - wartość wykupu: 1% - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych (1M), - waluta oferty: PLN b)Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu, c)Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu był refakturowany przez wykonawcę na zamawiającego, d)Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu. e)Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla In blanco. f)Ubezpieczenie OC, AC i NW jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić Wykonawcy coroczne polisy OC, AC i NW.
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim” o następujących parametrach: - Koparka fabrycznie nowa – rok produkcji 2019. - Masa transportowa min.: 2500 do 2600 kg. - Kabina operatora zamykana i ogrzewana z oświetleniem na ramieniu (jedna lampa) i dachu kabiny ( 3 lampy). - Głębokość kopania : powyżej 2,8m - Wyłącznik masowy akumulatora umiejscowiony na zewnątrz maszyny. - Ostrzeżenie dźwiękowe o przepełnieniu zbiornika paliwa podczas tankowania. - Szerokość całkowita min.: 1500 – 1600 mm. - Funkcja pływająca lemiesza roboczego. - Siła kopania na łyżce: powyżej 26 kN - Amortyzowany fotel operatora wykończony tkaniną materiałową. - Dodatkowa linia hydrauliczna na ramieniu kopiącym posiadająca sterowane z kabiny operatora trzy tryby pracy : niski/średni/wysoki przepływ. - Maszyna konwencjonalna z tyłem wychodzącym minimum 20cm poza obrys gąsienic. - Napęd : silnik diesel o mocy min.18-19 kW. - Podwozie : gąsienice gumowe o szerokości min 30 cm. - Siłownik wysięgnika : Amortyzacja przy podnoszeniu - Siłownik pogłębiarki : Amortyzacja przy podnoszeniu i chowaniu. - Dwuzakresowy układ jazdy z automatyczną redukcją biegu podczas jazdy pod górę. - Maksymalna prędkość jazdy : nie mniej jak 5km/h - Wyposażenie maszyny : - szybkozłącze mechaniczne - łyżka do kopania min. 40cm - łyżka do kopania min. 60cm - łyżka do skarpowania min. 120cm - smarownica ręczna i smar Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15, 4.2.2.Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu zgłoszenia, 4.2.3.Gwarancja: 36 m-cy z limitem 4.000 motogodzin. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy (koparki) 4.2.4.Szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących koparkę, które odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Młyńskiej 15 w Bytomiu Odrzańskim. 4.2.5.Serwis: do 150 km od siedziby Zamawiającego. 4.2.6.Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a)okres trwania umowy: 35 m-cy, - forma leasingu: operacyjny - opłata wstępna: 10% - ilość rat: 35 - wartość wykupu: 1% - oprocentowanie stałe, - waluta oferty: PLN b)Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu, c)Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu był refakturowany przez wykonawcę na zamawiającego, d)Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu. e)Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla In blanco. f)Ubezpieczenie OC, AC i NW jest po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-03-18, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-03-20, godzina: 09:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc00889120190308124415.pdf)doc00889120190308124415.pdf 184 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości