Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wybory i referenda Wybory Prezydenta RP 2015 Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika

Email Drukuj PDF

SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

- WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ -

10 MAJA 2015 ROKU

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, (do pobrania poniżej)
 2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, (do pobrania poniżej)
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat),
 4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania),

 

Termin składania wniosków:

 • do 4 maja 2015 r. 
 • w przypadku ponownego głosowania do 18 maja 2015 r.

.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

Pok. Nr 6 (sekretariat)

Obsługa interesantów odbywa się w:

- poniedziałek                   w godz. od 8:00 do 16:00

- od wtorku do piątku        w godz. od 7:00 do 15:00

 

Pozostałe informacje:

 

 1. Za pośrednictwem pełnomocnika może głosować wyborca, który:
  1. ukończył 75 lat;
  2. posiada orzeczenie o:
   1. znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   2. całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy,
   3. zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.
 2. Wniosek może być złożony osobiście, drogą korespondencyjną, względnie za pośrednictwem kandydata na pełnomocnika.
 3. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w uzgodnionym terminie, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w innym miejscu wskazanym przez niego, na terenie gminy Bytom Odrzański.
 4. Przy głosowaniu pełnomocnik okazuje swój dokument tożsamości oraz akt pełnomocnictwa.
 5. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa, względnie posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 6. Pełnomocnikiem nie może być mąż zaufania, kandydat, członek obwodowej komisji właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy.
 7. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej dwa dni przez dniem wyborów lub w dniu wyborów poprzez doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wn.doc)Wniosek 49 Kb
Download this file (Zg.doc)Zgoda 43 Kb
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 224 gości