Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Władze Kompetencje Burmistrza

Kompetencje Burmistrza

Email Drukuj PDF

Zadania i kompetencje Burmistrza

 1. jest organem wykonawczym gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. nadzoruje realizację budżetu,
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. wydaje zarządzenia,
 6. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego kompetencji,
 7. składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 8. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. gospodaruje mieniem komunalnym,
 10. sprawuje funkcje szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 11. wykonuje inne zadania należące do jego kompetencji.
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości