Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2004 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2004 r.

Email Drukuj PDF

 

XV/122/04 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
XV/121/04 budżetu Gminy na 2005 rok
XV/120/04 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański
XV/119/04 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi
XV/118/04 ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady
XV/117/04 wysokości dziannych stawek opłaty targowej
XV/116/04 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów
XV/115/04 podatku od środków transportowych
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 6 stycznia 2015 r.
XV/114/04 ustalenia wzorów inforamcji i deklaracji podatkowych
XV/113/04 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XV/112/04 wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.
XV/111/04 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2007
XV/110/04 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu rewitalizacji miasta Bytom Odrzański"
XV/109/04 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2007"
XIV/108/04 nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
XIV/107/04 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XIV/106/04 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2005
XIV/105/04 wprowadzenia zmian do Uchwały nr XIII/97/04 z dnia 10.09.2004r.
XIV/104/04 uchwalenia "Programu rewitalizacji miasta Bytom Odrzański"
XIII/103/04 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na przeprowadzenie remontu i przebudowy ulic: Bolesława Krzywoustego i Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim
XIII/102/04 zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych - wykonanie projektu gazyfikacji wsi
XIII/101/04 zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych - wykonanie projektu budowy dróg na Osiedlu 11-listopada w Bytomiu Odrzańskim
XIII/100/04 określenia zasad udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach
XIII/99/04 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2005
XIII/98/04 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014
XIII/97/04 wprowadzenia zmian w budżecie na 2004r.
XIII/96/04 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta i gminy Bytom Odrzański
XIII/95/04 Uchwalenia programu gospodarczego pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Miata i Gminy Bytom Odrzański wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2007"
XIII/94/04 uchwalenia programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014"
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości