Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rejestry i ewidencje Rejestr danych osobowych

Rejestr danych osobowych

Email Drukuj PDF

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Bytom Odrzański prowadzony na podstawie:    art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)  Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH W GMINIE BYTOM ODRZAŃSKI:

Lp.

Nazwa zbioru danych osobowych

1.

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI, DZIERŻAWCÓW ORAZ PŁATNIKÓW NALEŻNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBROTEM NIERUCHOMOŚCIAMI MIENIA KOMUNALNEGO

2.

EWIDENCJA RADNYCH I CZŁONKÓW KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

3.

URZĄD STANU CYWILNEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

4.

SYSTEM EWIDENCJI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.

EWIDENCJA PODATNIKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PŁATNIKÓW I DŁUŻNIKÓW, PODATEK AKCYZOWY

6.

EWIDENCJA DECYZJI O PRZYZNANIU DODATKU MIESZKANIOWEGO

7.

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

8.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

9.

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE

10.

EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

11.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

12.

SKARGI I WNIOSKI

13.

SPRAWY DOTYCZACE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

14.

SPRAWY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

15.

SPRAWY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

16.

SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

17.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

18.

REJESTR KORESPONDENCJI

19.

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

20.

REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Rejestr zbiorów danych osobowych dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w pokoju nr 4 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości