Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Oświata Harmonogram naboru do klasy I szkoły podstawowej (2018/2019)

Harmonogram naboru do klasy I szkoły podstawowej (2018/2019)

Email Drukuj PDF

Harmonogram naboru do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim dla której Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym

na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ar. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

19.02.2018-16.03.2018

12.04.2018-18.04.2018

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2018

20.04.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

27.03.2018

23.04.2018

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   w postępowaniu rekrutacyjnym

10.04.2018

31.08.2018

*Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 9; druki do pobrania ze strony szkoły www.szkolabytomodrzanski.edupage.org lub osobiście w sekretariacie szkoły


 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości