Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Oświata Harmonogram naboru na rok szkolny 2020/2021 do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla której Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym

Harmonogram naboru na rok szkolny 2020/2021 do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla której Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym

Email Drukuj PDF

Zgodnie z ar. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz.1148 ze zmianami) organ prowadzący określa terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i szkół podstawowych.

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

17.02.2020-6.03.2020

04.05.2020-18.05.2020

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2020

21.05.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

23.03.2020

28.05.2020

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

2.04.2020

31.08.2020

*Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 9;

Druki wniosków będą dostępne od 12.02.2020r. na stronie internetowej szkoły www.szkolabytomodrzanski.edupage.org lub w sekretariacie

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości