Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Oświata Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020

Email Drukuj PDF

Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym
na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

18.02.2019-08.03.2019

08.04.2019-16.04.2019

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2019

18.04.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania   rekrutacyjnego

22.03.2019

24.04.2019

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

5.04.2019

31.08.2019

*W przypadku wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim - wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 9; druki do pobrania ze strony szkoły www.szkolabytomodrzanski.edupage.org lub osobiście w sekretariacie szkoły

*W przypadku wniosku o przyjęcie do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim – wnioski należy składać do dyrektora Przedszkola przy ul. Dworcowej 19; druki do pobrania ze strony www.pp.bytomodrzanski.pl lub osobiście u dyrektora placówki.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości