Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”

Email Drukuj PDF

 

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 17 czerwca 2016 r., na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

 1. Fundacja Archeologiczna, ul.Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Rynek 18-19 w Bytomiu Odrzańskim,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Rynek 6 w Bytomiu Odrzańskim,
 4. Wspólkota Mieszkaniowa, ul.Rynek 13/14 w Bytomiu Odrzańskim,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 26 w Bytomiu Odrzańskim,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Głogowska 38 w Bytomiu Odrzańskim,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościelna 1 w Bytomiu Odrzańskim,
 9. Wspólnoa Mieszkaniowa, ul. Rynek 20 w Bytomiu Odrzańskim,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 11-12 w Bytomiu Odrzańskim,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 6-6a w Bytomiu Odrzańskim,
 12. Wspólnota Mieszkaniowa „Razem”, ul. Kożuchowska 8-8a w Bytomiu Odrzańskim,
 13. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 21 w Bytomiu Odrzańskim,
 14. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Bolesława Krzywoustego 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 15. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 4-4a w Bytomiu Odrzańskim,
 16. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 9 w Bytomiu Odrzańskim,
 17. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 27 w Bytomiu Odrzańskim,
 18. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 22-23-24 w Bytomiu Odrzańskim,
 19. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 25 w Bytomiu Odrzańskim,
 20. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Narożna 4 w Bytomiu Odrzańskim,
 21. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Hieronima, ul.Kolbego 1 w Bytomiu Odrzańskim,
 22. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 5 w Bytomiu Odrzańskim,
 23. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kożuchowska 2-2a w Bytomiu Odrzańskim,
 24. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościelna 2 w Bytomiu Odrzańskim,
 25. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 3-4 w Bytomiu Odrzańskim,
 26. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 8 w Bytomiu Odrzańskim,

 Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

 Bytom Odrzański, dnia 04 sierpnia 2016 r.

 

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości