Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 03.08.2021 r., na stronie internetowej Lidera ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 10, 67-115 Bytom Odrzański,

4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 15, 67-115 Bytom Odrzański,

5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 20, 67-115 Bytom Odrzański,

6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 29, 67-115 Bytom Odrzański,

7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 34, 67-115 Bytom Odrzański,

8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolbego 5, 67-115 Bytom Odrzański,

9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 11, 67-115 Bytom Odrzański,

11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 4, 67-115 Bytom Odrzański,

12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 6, 67-115 Bytom Odrzański,

13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 9, 67-115 Bytom Odrzański,

15.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 13, 67-115 Bytom Odrzański,

16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 67-115 Bytom Odrzański,

17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 67-115 Bytom Odrzański,

18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 25, 67-115 Bytom Odrzański,

19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

23.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 8, 67-115 Bytom Odrzański,

25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 27, 67-115 Bytom Odrzański,

26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 10, 67-115 Bytom Odrzański.

Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości