Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 9 stycznia 2018 roku

 

Nasz znak: PP.6733.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Antoniego Bernata, reprezentującego Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – dz. 161/3, 160/2, 130/1, 130/2, 129, 136/10, 131, 275/1 w Byczu gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości