Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 18 października 2017 roku

Nasz znak: PP.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „EKOMONT” ul.Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiadamiam, że dnia 18 października 2017 roku zostało wszczęte  postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 957 – ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww.  przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości