Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański,  dnia 14 lipca 2017 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017r. poz.1257)
, zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz  Gminy Bytom odrzański – reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
z Nowej Soli decyzję nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn:
„Budowa kablowej sieci oświetleniowej na działkach nr: 634, 635, 642, 647 i 652 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości