Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 22 września 2016 roku

Nasz znak: BR.6733.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Jarosława Chwaliszewskiego przedstawiciela Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. ul.Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze - działającego na rzecz i w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul.Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (data wpływu: 5 września 2016 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa zespołu zaporowo-upustowego na działce nr 4/9 w Bodzowie gm. Bytom Odrzański”.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 10.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 7 października 2016 roku.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości