Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań...

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

            Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu Odrzańskim uchwały Nr XXIX/304/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w terminie do dnia 23 lutego 2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

 

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości