Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 14 sierpnia 2014 roku

 

Nasz znak: BR.6733.7.2014

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Bolesława Grochowieckiego, reprezentanta Z.P.U. „El-Stol” ul.Akacjowa 9 66-015 Przylep, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o. (data wpływu: 28 lipca 2014 roku) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii i przyłączy kablowych nN wraz z demontażem linii napowietrznej dotyczącej działek nr: 945/2, 97, 99/46, 99/50, 99/30, 100/1, 104/1, 102, 103, 105/2, 106, 107, 108, 955/14, 957, 956/6, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 591/1, 227, 538, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 573, 582, 583, 584, 526, 585/1, 585/2, 586/2, 590, 592/1, 588 w Bytomiu Odrzańskim.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia
29 sierpnia 2014 roku.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości