Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 30 października 2013r.

Nasz znak: GN.6733.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka przedstawiciela Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia Starosty Nowosolskiego ul.Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól (data wpływu: 18.10.2013r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 000904F relacji Tarnów Bycki – granica Gminy Bytom Odrzański/Nowa Sól na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, Gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” - działki nr: 243/2, 96/1, 95, 94, 88/5, 75, 33, 260, 202, 196, 192, 249, 97, 197, 248, 190, 244, 132, 96/2, 121, 122.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 14.11.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości