Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 9 października 2013 roku

 

Nasz znak: 6733.12.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

           

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański (data wpływu 27.09.2013r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działki nr 681/7, 682 i 593/17 w obrębie miasta Bytom Odrzański oraz przez działki nr 1418, 1419 i 1254 w obrębie Wierzbnicy”.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości t.j. do dnia 23.10.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości