Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, 16.02.2022 r.

Nasz znak: PP.6733.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, z dnia 03.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działce nr 83/17, 83/18, 83/19, 83/20 i 152 obręb: 0003 Bycz, jedn. ewid. Gmina Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter          

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości