Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, 31.01.2022 r.

Nasz znak: PP.6733.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Spółka z o. o.ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 19.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej ś/c o średnicy PE63mm i przyłącza ś/c o średnicy PE25 mm na działce nr 343 oraz na częściach działek 311/3 i 311/4, obręb 1, jedn. ewid. Miasto Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości