Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 3 września 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 3 września 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Pana Krystiana Serafińskiego – Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „SERAFIŃSCY” – ul.Portowa 4, 67-100 Nowa Sól,decyzję nr PP.6733.5.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-cyjnej na potrzeby osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr: 171/1, 401 oraz na częściach działek nr: 153, 173/1 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości